Gebruiker dienstencheques

Wat is een dienstecheque ?

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor een van de drie gewesten een financiële bijdrage levert.

Iedere meerderjarige persoon die in een van de gewesten zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Titre-Service Pretnet

Inschrijving

een gebruiker van dienstencheques schrijft zich in bij Sodexo en krijgt een gebruikers nummer om zo dienste cheques aan te kopen.
Inschrijvingen:

Online

• Inschrijven met u identiteitskaart. U inschrijving word Binnen de 24uur gevalideerd

• Manuel inschrijving. Uw inschrijving word binnen de 7dagen gevalideerd

Voor Brussel
https://extranet.titresservices.brussels/

Voor Vlaanderen
https://extranet.dienstencheques-vlaanderen.be/

Voor Wallonië
https://extranet.wallonie-titres-services.be/

Per telefoon
Via een formulier of bel ons voor u inschrijving:

02/537 17 64

De keuze van formaat

papier of elektronische.

 

Dienstcheques papier
• Verzonden door gemaild binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van uw bestelling
• De nodige dienstencheques te geven aan de werkneemster voor de gepresteerde aantal uren

Elektronische dienstcheques

• Beschikbaar onmiddellijk na ontvangst van de betaling van uw bestelling op de beveiligde zone voor Sodexo

• U hebt een veilige virtuele portemonnee

• De huishoudster is verantwoordelijk voor het coderen van de uren die u kunt posten waar en wanneer u met behulp van de mobiele applicatie ‘Securities-Services door Sodexo wilt’ of via uw beveiligde ruimte

De aankoop van de effecten-Services

Aankoop van dienstencheques door eenvoudige overdracht naar de bankrekening van Sodexo mededeling, met uw gebruikersnaam en nummer. U besteld minimale 10 dienstencheque door aankoop.

Voor Brussel BE28 0017 7246 3620
Voor Walonie BE 15001772474330
Voor Vlaanderen BE41 0017 7246 2610

De prijs en het aantal effecten-Services kunt u bestellen per kalenderjaar

Om de werknemer te betalen, gebruik uw dienstencheques op papier of elektronische.

Een dienstencheque = een uur van het werk.

Gewone gebruiker

Een gewone gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per kalender jaar.ontvangen

9€

De eerste 400 dienstencheque zijn momenteel € 9

10€

De volgende 100 dienstecheques (vanaf de 401 naar de 500ste) zijn € 10

Alleenstaande moeder

En oudergezinnen kunnen bestellen tot 2.000 effectendiensten aan € 9 per jaar.

Dit contingent moet u :

Invoering van een verklaring over de eer, met bijgevoegd document.

Een afschrift wordt toegezonden aan de regio van Brussel – hoofdstad met de bewijsstukken.

Een ander exemplaar (het origineel) moet worden teruggezonden, zonder ondersteunende documenten, naar Sodexo.

Huishouden

Gebruikers die in het zelfde huishouden leven hebben dan recht samen op 1000 dienstencheques per kalenderjaar.

9€

De 800 eerst

10€

De laatste 200

Om 800 dienstencheques aan € 9te bestellen moeten de leden van het huishouden elke de 400 dienstencheques aan € 9 en vervolgens de volgende 100 tot €10.

Een huishouden omvat, al degenen die zijn ingeschreven op hetzelfde adres, volgens de samenstelling van het huishouden in de bevolking register certificaat.

Een persoon met een handicap of een gebruiker metrecht op een tegemoetkoming van bejaarden.

De ouderen Mensen met een handicap of deze gebruikers profiteren van een bedrag voor de ondersteuning, voor de ouderen kan de bestelling tot 2000 dienstencheques per jaar, tegen een prijs van 9 €.

Ouder van het minderjarig kind met een beperking.

De ouders van een minderjarig kind met een handicap kan de bestelling tot 2000 dienstencheques per jaar, tegen een prijs van 9 €. Dit quotum is toegekend voor slechts één van de twee ouders (de standaard, de één met het minderjarige kind zijn voogd zijn.

Om daarvan gebruik te maken, moet u:

Attest van de bevoegde autoriteit te overhandigen aan Sodexo
waaruit blijkt dat uw kind handicap is

Indien nodig, invoering van de nodige documenten waaruit blijkt dat de minderjarige met een handicap is in uw zorg

Belastingvermindering

Wanneer u gebruik maakt van dienstcheques, op papier of elektronisch, kan een belastingvermindering wordt toegekend op basis van de locatie van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari van het jaar volgend op de aankoop van de dienstencheque.
De partners die gehuwd zijn of die wettelijk samen wonen hebben allebei recht op de belastingvermindering voor dienstencheques dat ze kopen op hun eigen naam.

Jaarlijkse volumes van orde gelden per jaar en per partner.
Beide partners moeten hun eigen Sodexo gebruiksnummer hebben.

Op 1 april van elk jaar, ontvangt u een fiscaal attest van Sodexo. Voeg de fiscaal attest bij de aangifte voor de belastingen voor uw belastingvermindering.
Specifieke gevallen, zoals oudere gezinnen, personen met een handicap of oudere mensen met een uitkering kan maximaal 2000 dienstencheques per jaar bestellen tegen een prijs van €9.

Brussel
Je krijgt een belastingvermindering van € 1.35 / per dienstcheques voor de163 stuks dienstencheques per persoon. De dienstcheques van een € 9 service kost eigenlijk slechts € 7,65 na de belasting aftrek .

Wallonië
Je Krijgt een belastingvermindering van € 0,9 per dienstencheques voor de150 stuks dienstencheques per persoon. De titel van een € 9 service kost eigenlijk slechts € 8.10 na de belasting aftrek.

Vlaanderen
Je krijgt een belastingvermindering van € 2,70 per dienstencheques voor de 156 stuks dienstencheques per persoon. Een titel € 9 service kost eigenlijk slechts € 6,30 na de belasting aftrek.

Einde prestatie

Als gebruik de Elektronische dienstcheques

De huishoudhulp geeft de prestatie door.

De huishoudhulp kan op 3 verschillende manieren de prestatie doorgeven:

Op het gratis nummer: 0800/355 30

Op het nummer: 02/ 547 54 97 (zonaal tarief)

Na de doorgeven

De erkende onderneming valideert de prestatie

je bevestigen de prestatie via uw Beveiligde zone of via uw mobiele app “Dienstencheques by Sodexo”.

Als gebruik de papieren dienstcheques

Vul de papieren dienstencheques in
Als de huishoudhulp klaar is met haar prestatie, moet u de dienstencheques invullen (1 dienstencheque/ gepresteerd uur).

Vul de voorzijde van de dienstencheques goed leesbaar in, met een zwarte of donkerblauwe pen, zonder de vakjes te overschrijden.

 

Vul de datum in van de prestatie

Geef aan om welk soort activiteit het gaat door het desbetreffende vakje aan te kruisen

Onderteken de dienstencheque

Geef de ingevulde papieren servicetickets aan de huishoudster

 

De achterzijde vult u niet in, deze kant is voorbehouden voor uw huishoudhulp en de erkende onderneming.

Sodexo controleert alle verklaarde prestaties teneinde elke vorm van fraude te vermijden.

Contact

Vous pouvez nous envoyer un e-mail et nous vous contacterons au plus vite. U kunt ons een e-mail sturen en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

0